Skandinavisk premiere for 3D-opera under Trondheim kammermusikkfestival

Blank Out er skrevet av festivalkomponist Michel van der Aa.