Relanserer Kulturkampen

Kampanjen vil, som ved foregående valg, sette kunst- og kulturpolitikken på dagsorden og synliggjøre bredden og mangfoldet i det norske kulturlivet