Musikkmiljøet er fornøyd med Musikkutstyrordningen

Evalueringen av Musikkutstyrsordningen viser at de fleste gir tilskuddsordningen positive karakteristikker, men nettverk og kompetanse må bli bedre om ordningen skal utvides.