NTO: Sterkt bekymringsverdige signaler i rapport om Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken

Norsk teater- og orkesterforening ser kritisk på premissene for utredningsarbeidet, hvilke spørsmål som er stilt og hvilke stemmer som er hørt og trukket frem i en uttalelse om evalueringen av DKS og Kulturtanken.

Tøyde kvalitetsbegrep

Vi viderepubliserer her NTOs kommentar til Telemarksforsknings opera- og musikkteaterevaluering

Evalueringen av Den Norsk Opera og Ballett er klar

En institusjon med sterk kunstnerisk vilje, modig programmering og imponerende formidlingsarbeide mot publikum. Men også med noen organisasjonsutfordringer, viser rapporten.