Belyser Dronning Eufemia med middelaldermusikk

Konserter, kåserier og samtaler om middelalderen utgjør de nye Eufemia-dagene.