Lasse Thoresen: Tanker om læring vs appropriasjon i en flerkulturell virkelighet

Komponist Lasse Thoresen deler refleksjoner rundt det å skrive musikk i en flerkulturell samtid i denne reaksjonen på Erik Dæhlins essay om komposisjon og appropriasjon.

Komposisjon og appropriasjon.

I dette essayet skriver komponist og kunstner Erik Dæhlin om inspirasjon og tradisjon, om skapende praksis og appropriasjon.

Vårens verste mareritt

1. mai er over. Her er tre krav for rimelighet for kunstnerne, mener komponist Erik Dæhlin.

Minne som materiale

Korleis jobbar ein komponist med minne som materiale? Når sluttar eit minne å vere eit minne og bli noko anna?