Mellom to stoler. Utkast til en teori

Om Barthes, latskap og en lytting hinsides spørsmålet om godt eller dårlig.

Tidlig krøking

I barneprogrammet skapte Borealis rom for fargerik performance, lytting gjennom tennene og selvbygde instrumenter. Dessuten fikk barn og voksne høre stillhet, skriver Maja Skanding.

Nye rom for ny musikk

Åpningen av årets Borealis-festival eksperimenterte med hvordan rommet påvirker lytteopplevelsen – og omvendt, skriver Maja Skanding.