Nils August Andresen: The day the music died

Sist ut i kortserien om kunstmusikken og evnen til å bevege er Minerva-redaktør Nils August Andresen, som innleder med et «kategorisk, pompøst og unyansert» utsagn: I hjertet vet alle sammen at samtidsmusikken er en fiasko.

Emil Bernhardt: Samtidig berøring

Hva er berøring? Spørsmålet åpner kanskje en ny inngang til den gamle diskusjonen om samtidsmusikkens emosjonalitet. At det også opptar aktuell musikkforskning, tyder på at noe er i endring. Men én ting står fast: Den som vil sikre berøringen, mister den. Det eneste jeg kan gjøre, er å være årvåken og skjerpe meg når øyeblikkene først inntreffer, skriver musikkritiker, skribent og forsker Emil Bernhardt.

Men virker det?

Emil Bernhardt insisterer i sin kommentar på at all musikk, og spesielt den som søker innover i eksperimentets ukjente farvann, har politisk relevans. Hadde det bare vært så vel, skriver Glenn Erik Haugland.

Hva betyr Ultimafestivalen i dag?

Årets Ultimafestival er den 25. i rekken. Ballade har spurt musikere, komponister, kritikere, redaktører med flere om hva festivalen betyr i dag, og hvor den bør utvikle seg videre.