Uka i redaksjonens ører: Flere omarsheriffer, modulering og viddejazz

Det er tid for de store temaene i kortformat igjen: Identitet, modernitet og tradisjon, lyden av 17. mai med noen av Europas beste korps – og Edith Piafske tonebilder på samisk.