Elevtallet i kulturskolene synker

Nedgangen er på rundt 1200 elever fra forrige skoleår. Det er også færre elevplasser, viser ny statistikk.