Diskurskampen som splitter DKS-diskusjonen

– Skal DKS ha en verdi for skolene, så må man snakke om hva den verdien er, sier kultursjef i Vestfold, Else Blom og etterlyser en innholdsdebatt rundt DKS. Fungerende direktør Ådne Sekkelsten forsikrer om at den blir tatt på alvor i den nye Kulturtanken.