Ga ungdommen orkesterledelsen

KORK lot musikklinjeelever overta styringen over to konserter. Samarbeidsformen kan være verdt å bygge videre på.

Lyderia – eit førsteinntrykk

Rikskonsertane er opptekne av at dataspelet ikkje skal bli ei døgnfluge, men det spørs om dei held følge med borna, meiner Olav Opsvik.