30 millionar til 294 korona-prosjekt til kunst- og kulturlivet

Norsk kulturråd har fordelt 30 millionar kroner til 294 prosjekt knytt til korona-krisa. Det kom inn 1400 søknadar til utlysinga, og det blir inga runde to.