Vi vil synge og spille og danse også i 2021

INNLEGG: Hvorfor er liten plass, dårlig akustikk, uegnede gulv, farlige scener, manglende lagerplass, vanskelig tilgjengelighet og mye støy fortsatt helt vanlige utfordringer for lokale lag, foreninger og profesjonelle utøvere i kulturlivet? Egnede lokaler er den viktigste rammebetingelsen for all kulturaktivitet, skriver styreleder i Musikkens studieforbund.