Midler til kor på høyt nivå er fordelt

2,5 millioner kroner er fordelt på 23 kor.