Sterke følelser og høy energi

Dette stykket inneholder energi jeg ikke så ofte har opplevd på en scene, skriver Ingrid Magnussen.