– Musikksamlinger i barnehagen ruster barna for fellesskap, respekt og læring

Musiker Sonia Loinsworth vil minne om høyaktuell kunnskap om musikk i barnehagen: – Politisk hold bør ta seg tid til å studere forskningen på dette feltet. Barna lærer å delta i et fellesskap hvor alle får plass, å lytte til og respektere hverandre.