Skolesekk-debatten: Svart belte i DKS  

Rasmus Rohde fra Rasmus og Verdens Beste Band har lang fartstid som utøver i Den kulturelle skolesekken. Her deler han trøtthet, bekymring – og tanker om tiltak for ordningen.