IFPI og Discovery inngår avtale

Avtalen gir Discovery retten til å bruke kommersiell musikk i sine programmer.