Disse vil bli direktør i Kulturtanken

42 personer har søkt stillingen som leder av den nasjonale etaten for Den kulturelle skolesekken. Det er foreløpig uklart om ny direktør annonseres før sommerferien.