Millioner til musikere kan la vente på seg

Kampen om EUs opphavsrettdirektiv vil trolig ikke ende i store endringer. Men mye gjenstår likevel.

TONO og Gramo forbereder seg på nytt direktiv

Både Gramo og TONO er forberedt på å innføre endringer som følge av EUs direktiv om rettighetsforvaltning. Men ingen av dem venter stor dramatikk når direktivet blir norsk lov.