Kulturtanken: Sammen om sekken

«Det er en uttalt politisk ambisjon i Hurdalsplattformen om å styrke DKS, og et ønske om å skape felles eierskap til dette gullet av en ordning,» skriver direktør i Kulturtanken, Øystein Strand, i den pågående debatten om Den kulturelle skolesekken (DKS).