Daniel Herskedal i nye samarbeid

Slik lyder han sammen med Emilie Nicolas. Snart følger Herskedal opp suksesser han har hatt med Marja Mortensson, Cola-reklame, TV- og filmmusikk og solomusikk, på nytt album.

Jakop Janssønn: Bricoleur

PLATEANMELDELSE: «Bricoleur» er et resultat av kombinasjoner av de ulike kulturelle elementer Janssønn har i bagasjen. Det er ingen tvil om at virkelige brikolører kan lage de mest forbløffende verkene, skriver Ballades anmelder Chris Monsen om Jakop Janssønns debutalbum.

Et eget og særegent musikalsk landskap

Strømmekonserten med Marja Mortensson var et høydepunkt under de digitale Festspillene i Bergen.

Sov onne ietniengïelen åvteste gymhpe

– Tjoerem pryövedh mij sjeahta juktie orre aarkebiejjien vueliem sjugniedidh. Marja Mortensson sov gïelen åvteste gæmhpoeminie, mij lea jaemieminie.

Brenner for sitt lille morsmål

– Jeg må prøve meg fram for å skape en ny hverdagsjoik. Marja Mortensson brenner for sitt eget språk, som er i ferd med å dø ut.