– Ingen vil investere i et AS de ikke kan ta utbytte av

Kulturrådets nye regler for festivalstøtte krever at et eventuelt overskudd skal tilbakeføres til drift. Flere reagerer.