Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Musikk i Skolen mottar ikke lenger Frifondmidler. – Kan ikke vise til medlemstall, sier Norsk musikkråd. Musikk i Skolen mener Norsk Musikkråd ikke tar inn over seg at vi har en ny type frivillighet.