Øker premiebeløpet til Dronning Sonjas Internasjonale musikkonkurranse

Vinneren av konkurransen som skal arrangeres for sangere i august 2019 vil få rundt en halv million kroner.