Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor og amatørkor ikke skal «omtales i samme åndedrag».

– Det profesjonelle korfeltet har havnet i en ond sirkel

Lav status for ensemblesangeren er hemmende for den profesjonelle korvirksomheten i Norge, hevder ny masteroppgave.