Kollektivet Det Annet Kjønn: – Mangfold beriker kunnskap

De unge musikerne i kollektivet Det Annet Kjønn løfter fram amerikanske kvinnelige komponister i et nytt prosjekt. Resultatet kan høres på Spor 5 i Stavanger onsdag 13. mars.

Intellect of Sound Symposium: Konserter, foredrag og workshops om musikk og teknologi

Det internasjonale symposiet skjer denne uken, og tar for seg forholdet mellom det å skape musikk, det å framføre musikk og musikkteknologi.

Fem nye år for Senter for fremragende utdanning på Musikkhøgskolen

Beslutningen er tatt av Nokut etter evaluering.