Festivalkomponisten kommer ikke inn i Norge

Trondheim kammermusikkfestival må klare seg uten Caroline Shaw (US).