Carl Ninian Wika sjef for Festspillene Helgeland

Onsdag 8. mai ble Carl Ninian Wika (26) ansatt som festspillsjef og daglig leder for organisasjonen Festspillene Helgeland.

Carl Ninian Wika fra Mosjøen ny president i verdensføderasjonen for amatørorkestre

Tidligere styreleder i De unges orkesterforbund med internasjonalt lederverv.