Har teorifagene utspilt sin rolle i klassisk musikkutdanning?

Musikkhistorie og satslære bør knyttes tettere sammen, skriver Bjørnar Utne-Reitan.