Om klassisk og improvisasjon: Bjørn Alterhaug – jeg har gode nyheter til deg. Ting er i endring!

Musiker og pedagog Bjørn Alterhaug skrev nylig i Ballade om hvordan klassiske musikere har blitt fratatt improvisasjon. Her kommer svar fra en klassisk pianist, musikklærer og podcaster.

Blir klassiske musikere fratatt improvisasjon? Betraktninger rundt improvisasjon, musikk og læring

ESSAY: Musiker, komponist og pedagog Bjørn Alterhaug diskuterer hvordan «verktrohet» har kunnet virke styrende i høyere utdanning og musikk generelt, og om klassiske musikere har blitt fratatt improvisasjon.

Bjørn Alterhaug: Kunsten å improvisere

Kunnskap får man ikke bare ved å samle opp fakta. Mye kommer springende, eksperimenterende, underveis. Kunnskapen og forståelsen for improvisasjon er liten, skriver jazzmusiker og pedagog Bjørn Alterhaug, som slår et slag for improvisasjon som læringsmetode.

Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg om jazz og storpolitikk

KRONIKK: Den bestialske krigen i Ukraina tvinger tankene mot et glimt om jazz og rollen i tidligere stormaktkonflikter, skriver Bjørn Alterhaug og John Pål Inderberg – musikere, komponister og pedagoger med helt ferske fortjenstmedaljer fra Kongen på brystet.