Selger siste akkord til høystbydende

Kan noen eie en akkord? Siste del av Koka Nikoladzes stykke kan man kun høre om man vinner auksjonen der siste akkord falbys.

Hvorfor er ikke politikere mer konkrete?

INNLEGG: Her er 10 konkrete ideer, alle sammen enkle, tilpasset smittevinduet vi er inne i nå, og de er meget billige. Gjennomfør dem nå! Raja og Trettebergstuen, det er bare å ringe – vi er helt klare.

FIB vurderer strammere honorarpraksis

Festspillene i Bergen vurderer å kreve at ingen musikere får mindre honorar enn MFOs minstesats på 4100 kroner.

Norske festivaler om honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Norske Festivaler.

Festspillene i Bergens honorarpolitikk

Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk, sa Bjarne Kvinnsland mandag. Her svarer Festspillene i Bergen.

– Festivalene mangler en ansvarlig honorarpolitikk

– Store, offentlig støttede festivaler må tvinges til å betale anstendige honorarer, sier komponist, produsent og lydsamler Bjarne Kvinnsland.