I dag argumenterer Oslo-Filharmonien mot Tono i Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.

Strid mellom Tono og arrangører til Høyesterett

Uenige om beregning av det vederlag som skal betales etter konserter.