Maria Rusinovskaya ny leder av Bergen senter for elektronisk kunst

Skal løfte kunst og ny teknologi inn i samfunnsdebatten.

To nye rådgivere ved Bergen senter for elektronisk kunst

Marieke Verbiesen og Espen Sommer Eide blir rådgivere innen kunst og teknologi ved ressurs- og kompetansesenteret.