Belg i solnedgang

Folkemusikkhøgborga Riksscenen er klubbvenleg for tida. Siste tilskot er ein nattklubb vigd til instrumentet som er all populærmusikks mor.