Kulturtanken svarer kunstner: Viktig med engasjement og debatt! 

Størrelsen på byråkratiet skal og bør diskuteres. Felleskapets midler bør i størst grad gå til det formålet som er den politiske intensjonen. Det skriver Kulturtankens Øystein Strand i tilsvar etter at Sonia Loinsworth kalte Kulturtanken et pengesluk.