Tone Wik Årets barnekordirigent

Wiik fekk prisen av Ung i Kor for sitt arbeid gje unge jenter ei god songskolering.