Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Samtidsmusikkfestivalen Ultima er på jakt etter prosjekter med eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn.

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag

Lager du eksperimentell og nyskapende musikk tilpasset barn? Send programforslag til Ultima innen 1. mai.

Ultima søker produksjoner til Barnas Ultima-dag 

Har du forslag til eksperimentelle og nyskapende prosjekter tilpasset barn? Send Ultimafestivalen ditt programforslag innen 12. juni.

Barnas Ultimadag jakter på de minste lydene

Utøverne finner de områdene der språket i samtidsmusikken overlapper med språket i barns lek, og gjør god nytte av det, skriver Mari Paus.

Voksne som barn

Som voksen kan det være vanskelig å forholde seg til omkvedet «for hele familien» som noe mer enn et innsalg. På barnearrangementer blir man fort en slags supporter og observatør, mer enn en lytter, skriver Embret Rognerød fra Barnas Ultimadag.