Kan kor brukes til integrering?

Prosjektet Barn synger har som mål å gi kor til alle. Pilotprosjekt med lavterskel-kor er i gang i Bergen og bydelen Gamle Oslo.