Melodiar som snirklar seg rundt i hovudet, som planter strekk seg mot sola

Ballade assosierer: Me opnar jazzsesongen med tingingsverk og viltvoksande melodiar og epleblomar.