Åtte av verdens 100 beste dirigenter er kvinner

– mot én i 2013.