Desse tre spelar piano så hjernen lurer oss – Wallumrød opnar nye univers i instrumentet

Det umoglege pianoet. Christian Wallumrød er her igjen, på ei av hans sterkaste plater. Som igjen er kobla til tre andre nye, norske.