Ny europeisk åndsverklov lagt frem

Europeiske rettighetsorganisasjoner er fornøyde med EU-kommisjonens forslag til opphavsrettdirektiv.