Aurora Records og Nasjonalt Scenekunstarkiv sammen om arkiv- og formidlingsprosjekt

Pilotprosjekt skal bevare, dokumentere og formidle musikk skapt til scenekunstproduksjoner i det frie feltet i Norge. Først ut er komponist Åsmund Feidje med verket «Lov….?» fra 1980.