Kjønn i tradisjonen – sju kritiske kvinneblikk

I anledning tildelingen av Komponistforeningens likestillingspris publiserer vi denne 20 år gamle artikkelen fra prisvinner Astrid Kvalbein – som viser at mye er ved det samme.