Millionarv til Avgarde i Bergen

Arven etter komposisjonslærer Morten Eide Pedersen har form av et fond på 7,7 millioner som skal gå til nye musikkprosjekter i byen.