Fair pay?

Press play – who gets paid? Strømmeplattformen Spotify etablerer toppsjikt og bunnsjikt.