Ny rapport om profesjonalitet og frivillighet på musikkfeltet

Rapport om samarbeidet mellom frivillig og profesjonell i musikklivet vil bli et viktig verktøy i arbeidet for bedre rammevilkår, melder Arrangørforum.

Dette mener musikkfeltet om kulturmeldinga

Les reaksjonene etter kulturministerens presentasjon.

Foreslår nye regionale kulturfond

Gry Bråtømyr i Arrangørforum mener at regionreformen gir muligheter for å tenke nytt, fremfor å splitte opp det nasjonale kulturfondet.

Norsk Musikkråd og TONO forhandler videre

Målet er å få på plass en langsiktig rammeavtale for såkalte grasrotarrangører fra 2019.

For mange arrangører?

Bugge Wesseltoft kommenterer arrangørstatistikkrapporten 2016.

Et felt på dugnad

Ny nasjonal arrangørstatistikk viser at flertallet av konsertarrangørene er små, har lave driftsmarginer og mange frivillige. Nå ber bransjen om bedre betingelser.