Komponistforeningens priser for Årets verk til Nils Henrik Asheim, Tine Surel Lange og Jan Erik Mikalsen

Et verk utforsker orgelet som instrument. Et annet er et trassig brøl og sier mye om den verden vi lever i. Et tredje taler fra mange deler av musikkhistorien, i et særegent tonespråk. Årets verk 2023 representerer på hver på sin måte samtiden vi lever i.

20 nominerte til Årets verk 2023

Prisen skal gå til tre av de 20 nominerte komponistene, som alle arbeider med lyd og musikk som kunstform.

Årets verk-prisen til Ingfrid Breie Nyhus, Natasha Barrett og Jon Øivind Bylund Ness

Tre komponister, tre verk, tre priser. Gjennom Årets verk-prisen vil Komponistforeningen løfte fram tre fremragende verk med særskilte kvaliteter.

Årets verk 2021 til tre komponister: Edvin Østergaard, Rolf Gupta og Kristine Tjøgersen

Komponistforeningen vil vise spennvidden og uttrykksviljen som finnes blant norske komponister med tre verk som representerer en del av samtiden vår.